Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:          Ing. Ivana Zbubnová

IČ:                   87005336

Adresa:           Novobranská 80/10, 60200 Brno      

Telefon:          +420 604 829 047

Adresa pro doručování elektronické pošty: info@mluvime.com nebo i.zbubnova@gmail.com

 

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

 

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

 

Datum:

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte